Mijn persoonlijke inzet en resultaten

De uitganspunten van het progressief sociaal-liberaal gedachtegoed van D66 zijn vertaald in vijf zogeheten ‘richtingwijzers’. Deze richtingwijzers geven richting aan ideevorming in de partij. Hieronder een overzicht van mijn persoonlijk inzet en resultaten van de afgelopen drie jaar.
Deze resultaten zijn opgebouwd vanuit de vijf ‘richtingwijzers’.

2015

Tweede ondervoorzitterschap

Op 30 juni 2015 ben ik verkozen tot tweede ondervoorzitter van de senaat. Ondervoorzitter

Actueel
juli, 2015

Beëdiging sterke fractie in de Eerste kamer

Op 9 juni werden de nieuwe tien leden sterke fractie van D66 in de Eerste Kamer beëdigd. Geweldig om met deze capabele collega’s verder te gaan met het werken aan een beter Nederland vanuit ons sociaal - liberaal perspectief! Roger van Boxtel is door Thom de Graaf opgevolgd als fractievoorzitter. Hans Engels blijft vice-fractievoorzitter. Mijn taken als fractiesecretaris draag ik over aan Annelien Bredenoord, maar blijf wel het fractiebudget beheren. Alle details over de commissielidmaatschappen zijn te vinden op de site van de Eerste Kamer. Aan de slag! Beediging

Actueel
juli, 2015

Joris Backer: Kandidaat voor de Eerste Kamer

Ik ben een koersvaste jurist in het internationale bedrijfsleven en mijn passie is politiek. Ik ben de geestelijke vader van de vijf richtingwijzers. Als woordvoerder financiën en, sociale zaken en onderwijs in de Eerste Kamer heb ik het nut en belang ervan aangetoond. Steun mijn herverkiezing!

Actueel
januari, 2015


Joris Backer

Ik ben een koersvaste jurist in het internationale bedrijfsleven en mijn passie is politiek. Ik hoor al meer dan dertig jaar bij D66. In 2006 en 2010 schreef ik het verkiezingsprogramma voor Alexander Pechtold. In 2009 ook voor Europa. Ik ben de geestelijke vader van de vijf richtingwijzers die D66 het zelfvertrouwen hebben gegeven voor nieuw succes. Het resultaat is: Anders Ja!, een echte sociaal-liberale hervormingsagenda met concrete voorstellen.
Sinds juni 2011 ben ik voor D66 actief in de Eerste Kamer en heb ik een bijdrage geleverd aan de realisatie van onze politieke agenda!

Leestips Sociaal Liberaal gedachtengoed

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

NIEUW
Denk en handel internationaal

Denk en handel internationaal

NIEUW
Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving


D66 Actueel

Woensdag 19 April 2017

Maidenspeech Tweede Kamerlid Antje Diertens

Tweede Kamerlid Antje Diertens hield vandaag haar maidenspeech, haar eerste speech in de plenaire zaal van de Tweede Kamer bij het debat over de 'Wijziging van de Wet publieke gezondheid'. Lees haar inbreng hier terug.

Donderdag 13 April 2017

Maidenspeech Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen

Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen hield vandaag zijn maidenspeech, zijn eerste speech in de plenaire zaal van de Tweede Kamer bij het debat over de 'Wijziging van de Wet Wapens en Munitie, de Flora- en Faunawet en de Wet Natuurbescherming in verband met de Versterking van het Stelsel ter Beheersing van het Legaal Wapenbezit'. Lees zijn…

Dinsdag 11 April 2017

Maidenspeech Tweede Kamerlid Ingrid van Engelshoven

Vandaag hield Tweede Kamerlid Ingrid van Engelshoven haar eerste speech in de plenaire zaal van de Tweede Kamer bij het debat over de 'verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling'. Lees haar maidenspeech hier terug.


Doe mee,
word lid
D66

Contact

Hartelijk dank, het bericht is verzonden.
Let op: niet alle velden zijn juist ingevoerd.Verstuur