Mijn persoonlijke inzet en resultaten

De uitganspunten van het progressief sociaal-liberaal gedachtegoed van D66 zijn vertaald in vijf zogeheten ‘richtingwijzers’. Deze richtingwijzers geven richting aan ideevorming in de partij. Hieronder een overzicht van mijn persoonlijk inzet en resultaten van de afgelopen jaren.
Deze resultaten zijn opgebouwd vanuit de vijf ‘richtingwijzers’.

2018

Belastingplan – Kabinet Rutte III

Een groot pakket vormde het eerste echte Belastingplan van het Kabinet Rutte III, dat op 11 december 2018 door mij werd behandeld. Behalve steun aan de voorstellen heb ik gepleit voor een fundamenetelere belastingherziening dan deze (die al ingrijpend was). Wij verwelkomden drie trendbreuken: lastenverlichting voor burgers (per saldo, want de btw laag tarief gaat wel omhoog), vergroening en daadwerkelijke bestrijding van belastingontduiking via constructies. Staatssecretaris Menno Snel is de eerste die hier werkelijk het mes in zet, zij het gefaseerd. Hij moet hij rekening houden met coalitiewensen.

Beloon prestatie, deel de welvaart
december, 2018

Benoemingswijze van burgemeester uit de grondwet

Op 13 november 2018 beleefden we een voor D66 bijzonder moment: de benoemingswijze van de burgemeester werd uit de grondwet verwijderd. Hiervoor is een twee derde meerderheid nodig Rob Jetten, kort tevoren Alexander Pechtold opgevolgd als fractievoorzitter van de D66 Tweede Kamerfractie verdedigde de initiatiefwet (ooit gestart door Gerard Schouw). Ik ondertekende een motie-Rombouts die het mogelijk maakte voor het CDA het voorstel uiteindelijk ook te steunen.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden
november, 2018

Bezoek Londen

Een bezoek samen met de Tweede Kamer delegatie aan Londen op 10 september 2018 leverde openhartige gesprekken maar een treurigmakende conclusie op: zowel remainers als brexiteers zijn onderling zo verdeeld dat voor geen enkele oplossing een meerderheid is. Toch even voor Downingstreet 10 voor de foto, we waren er immers binnen ontvangen door de naaste medewerker van Theresa May. Niets aan de hand, volgens hem komt alles goed. We gaan het zien. Zie mijn publicatie in Idee. Via deze link kun je het lezen: https://vanmierlostichting.d66.nl/idee/de-nieuwste-idee/

Denk en Handel Internationaal
september, 2018

Beleidsdebat over de Staat van de Rechtstaat

Het beleidsdebat over de Staat van de Rechtstaat werd op 22 mei 2018 gevoerd met de nieuwe bewindslieden Ferd Grapperhaus en Sander Dekker. Voor hen voor het eerst, voor sommige woordvoerders voor het laatst; zo nam hierna mijn goede collega Bob Ruers (SP) afscheid om gedeputeerde in Limburg te worden. Twee thema’s stonden centraal, die vooraf ook aan een aantal deskundigen waren voorgelegd. De burger heeft nog groot vertrouwen in de instituties van de rechtstaat. Maar daarbinnen piept en kraakt het. Digitalisering, financiële tekorten, problemen bij het Openbaar Ministerie vragen om aandacht. Toegang tot de rechter staat onder druk. Het debat eindigt met veel vragen en enkele toezeggingen. Het wordt voortgezet in het eerste kwartaal van 2019.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden
mei, 2018

Algemene Europese Beschouwingen

In de Algemene Europese Beschouwingen 10 april 2018 debatteerden wij voor het eerst met de Ministers Blok en Hoekstra over Europa. De fracties van CDA, VVD, D66 en PvdA waren opmerkelijk eensgezind in hun analyse dat van bondgenoot Verenigde Staten onder leiding van President Trump geen coherent leiderschap van de Westerse wereld verwacht mag worden, waarbij het Verenigd Koninkrijk alleen met zijn eigen afscheid van de EU bezig is. Een optimistisch stemmend inbreng over een toekomstgerichte aanpak van de Europese integratie als antwoord en verdere verbetering van slagkracht in de wereld. Hoe anders gaat het hier dan in de Tweede Kamer, waar ook bij een aantal regeringsfracties euroscepsis vaak – gelukkig niet altijd- overheerst. D66 en Groen links zijn op dit domein heel consistent bondgenoten in beide kamers! Op 25 mei was ik gastheer van het congres van Europa.

Denk en Handel Internationaal
april, 2018

Actieve Donorregistratie systeem

Op 13 februari 2018 beleefden we de ontknoping van de heel belangrijk, gevoelig en complex debat, dat door Annelien Bredenoord werd gevoerd, maar waar we allemaal in de fractie zeer nauw betrokken waren: het initiatiefvoorstel van Pia Dijkstra over het Actieve Donorregistratie systeem. Zelden lagen de opvattingen zo verschillend en werd er ook zonder fractiediscipline gestemd. D66 was gelukkig eensgezind, niet uit discipline maar overtuiging. Goed nieuws voor mensen op de wachtlijsten! De foto van de handkus haalde de Prinsjes Fotoprijs nominaties, maar dat is minder belangrijk.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden
februari, 2018


D66 Actueel

Dinsdag 31 Maart 2020

In tijden van de coronacrisis: Europese solidariteit, nu!

Van inzamelingsacties tot steunpakketten en van de heldhaftigheid in de zorg tot de overuren in de supermarkten: met onze nationale solidariteit zit het in deze coronacrisis wel goed. Dat is fantastisch, maar niet genoeg om deze crisis het hoofd te bieden. Wat we nu nodig hebben is levensreddende Europese solidariteit. Als het kabinet zich dat…

Dinsdag 24 Maart 2020

Strengere maatregelen om verspreiding coronavirus tegen te gaan

Op 23 maart kondigde het kabinet strengere maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Na de volle stranden en yogagroepjes in de parken afgelopen weekend is het goed dat deze maatregelen er komen. Vooral dat burgemeesters de bevoegdheid krijgen om te handhaven. De politie mag dan een boete uitdelen als mensen zich…

Donderdag 19 Maart 2020

Coronamaatregelen in de Europese Unie

De Europese Unie heeft de afgelopen dagen maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen en de lidstaten te helpen de gezondheidszorg te ondersteunen. Lees hier wat de EU al heeft gedaan en wat er volgens D66 nog beter kan.


Joris Backer

Ik ben een koersvaste jurist in het internationale bedrijfsleven en mijn passie is politiek. Ik hoor al meer dan dertig jaar bij D66. In 2006 en 2010 schreef ik het verkiezingsprogramma voor Alexander Pechtold. In 2009 ook voor Europa. Ik ben de geestelijke vader van de vijf richtingwijzers die D66 het zelfvertrouwen hebben gegeven voor nieuw succes. Het resultaat is: Anders Ja!, een echte sociaal-liberale hervormingsagenda met concrete voorstellen.
Sinds juni 2011 ben ik voor D66 actief in de Eerste Kamer en heb ik een bijdrage geleverd aan de realisatie van onze politieke agenda!

Leestips Sociaal Liberaal gedachtengoed

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Denk en handel internationaal

Denk en handel internationaal

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving


Doe mee,
word lid
D66

Contact

Hartelijk dank, het bericht is verzonden.
Let op: niet alle velden zijn juist ingevoerd.Verstuur