Leestips Sociaal Liberaal gedachtengoed

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Uitgeverij: 2014 Mr. Hans van Mierlo Stichting

D66 vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Dat is snel gezegd. Maar wat is deze kracht? Waarom vertrouwt D66 erop? En waar houdt het op? Wanneer moet de overheid ingrijpen? In dit essay wordt dieper in gegaan op dit centrale uitgangspunt van het sociaal-liberalisme; het vertrouwen op de eigen kracht van mensen.


Denk en handel internationaal

Denk en handel internationaal

Uitgeverij: 2014 Mr. Hans van Mierlo Stichting

De internationale houding van D66 is onlosmakelijk verbonden met het sociaal-liberale gedachtegoed van de partij. Het gaat om zoveel meer dan alleen het domein van de internationale betrekkingen. Het gaan om lotsverbondenheid en wederkerigheid. Het belang van een open houding ten opzichte van anderen en de wereld staat centraal.


Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Uitgeverij: 2014 Mr. Hans van Mierlo Stichting

D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Wat betekenen de termen duurzaam en harmonieus? In dit essay wordt beschreven hoe dit streven zich verhoudt tot het centrale thema van het liberalisme, nl. de vrijheid van het individu om zijn of haar eigen leven naar eigen inzicht in te richten centraal staat.


Europa: voorwaarde voor vrijheid

Europa: voorwaarde voor vrijheid

Uitgeverij: 2014 Mr. Hans van Mierlo Stichting

In een wereld waar uitdagingen als veiligheid, energie, verduurzaming en immigratie grenzen overschrijden, is een slagvaardig Europa cruciaal. Niet als doel op zich, maar als middel om individuele vrijheid te garanderen. Sociaal-liberalen willen vóór alles een Europa dat bijdraagt aan het beschermen en vergroten van de persoonlijke vrijheid van haar inwoners.


Voorbij een discussie over de markt en staat

Voorbij een discussie over de markt en staat

Uitgeverij: 2014 Mr. Hans van Mierlo Stichting

Ordeningsvraagstukken (Hoe organiseren we de zorg? Hoe houden we de bankensector stabiel?) liggen in het hart van de politieke besluitvorming. Vaak gaat het in de politiek immers om de verdeling van schaarse goederen (zoals zorg) en het organiseren van invloed, zoals bijvoorbeeld op de bankensector. De manier waarop we dit doen noemen we ordening.


Van opgelegde naar oprechte participatie

Van opgelegde naar oprechte participatie

Uitgeverij: 2014 Boom, Meppel

We hoeven volgens sommigen alleen maar naar de vele initiatieven van mensen onderling te kijken om te concluderen dat het prima met ons gaat. Tegelijkertijd bestaat er naast dit positieve verhaal ook een ander verhaal over Nederland. Een maatschappelijk onbehagen en de meerderheid van de Nederlanders meent dat het met Nederland de verkeerde kant op gaat: Het gaat slecht! Wat is de werkelijke stand van Nederland?


Hervormen vanuit idealen

Hervormen vanuit idealen

Uitgeverij: 2014 Mr. Hans van Mierlo Stichting

Paul Schnabel, Wouter Koolmees en Joris Backer laten hun licht schijnen op dit motto. De kern is het "waarom" van de hervormingsagenda en de idealen van D66.


Governing Governance

Governing Governance

Uitgeverij: 2014 Mr. Hans van Mierlo Stichting

Deze uitgave in de Engelse taal is een bewerking van Ordening op Orde, speciaal uitgebracht voor de Alliantie voor Democraten en Lberalen en aangeboden aan Graham Watson, voorzitter van de Internationale liberale alliantie en lid van de ALDE - fractie in het Europees Parlement.